NNW – Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

NNW – Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

NNW – Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków- choć wielu osobom kojarzy się najczęściej z ubezpieczeniami komunikacyjnymi, to można go nabyć również w formie samodzielnego produktu. Trzeba wiedzieć, że to ubezpieczenie znakomicie sprawdza się jako podstawowa ochrona w wielu życiowych sytuacjach, do których należą m.in.:

  •  udział w wypadkach komunikacyjnych,
  • obrażenia odniesione w pracy,
  • obrażenia wynikające z innego wypadku np. w życiu prywatnym, w szkole,  przy uprawianiu sportu
  • złamanie kości, zwichnięcie lub skręcenie stawu, oparzenia i odmrożenia,
  • pogryzienia przez zwierzęta,
  • zawał,  udar i wiele innych.

Wśród wielu ubezpieczeń dobrowolnych występujących w Polsce, szczególne miejsce zajmuje ubezpieczenie od  następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Jest to samodzielne ubezpieczenie, ale bardzo często występuje w formie dodatku do innej podstawowej polisy: komunikacyjnej, ubezpieczenia domu, firmowej, ubezpieczeń turystycznych czy szkolnych. To także stały element prawie wszystkich ubezpieczeń pakietowych.

Wielu z nas posiada kilka tego typu ubezpieczeń. Czy otrzymamy wypłatę odszkodowania ze wszystkich polis? Tak, ponieważ – i to jest wyjątek od zasady – że w ubezpieczeniu osobowym NNW odszkodowanie można otrzymać z każdej posiadanej polisy, czyli ze wszystkich posiadanych. Dlatego warto dowiedzieć więcej u agenta – Aktywum

Koszty polisy NNW będą zawsze zależne od wielu czynników i przesłanek. Podstawową z nich jest przede wszystkim wysokość sumy ubezpieczenia . To właśnie od tej sumy (zawartej na polisie) uzależniona będzie wysokość wypłat na poszczególne świadczenia, które uzyskamy w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Zazwyczaj ubezpieczyciele decydują się na przyjęcie stawki wynoszącej wypłatę 1% sumy ubezpieczenia za każde 1% poniesionego uszczerbku na zdrowiu. W praktyce może się więc okazać, że bardzo tanie NNW, ustalające np. kwotę  SU na 10 000 zł, pozwoli na uzyskanie jedynie 100 zł za każdy procent doznanego uszczerbku. Na rynku jest wiele ofert , opiewających nawet na kilkaset tysięcy złotych . Oczywiście zawsze znajdzie to przełożenie na wysokość składki do zapłacenia, która będzie proporcjonalnie wyższa. Wiele zależy także od wyboru pozostałych opcji i klauzul.

Na cenę ubezpieczenia wpływają również inne czynnik takie jak np.: wiek, stan zdrowia, wykonywany zawód, zawody o zwiększonym ryzyku itd. Za niektóre ryzyka zapłacisz więcej.

 Zawierając ubezpieczenie, porównuj je, bo nie wszystkie  mają takie same opcje i warianty ubezpieczenia, nie wszędzie można zawrzeć ubezpieczenie na wysokie sumy ubezpieczenia.

 Nie bez znaczenia są także wyłączenia bo niektóre nie ubezpieczają np.: wszystkich zawodów, rodzajów działalności lub aktywności zawodowej i w życiu prywatnym. Pamiętaj, że zawsze możesz skorzystać z pomocy agentaJW praktyce  zakres ochrony  NNW jest  bardzo szeroki i dotyczy wielu życiowych sytuacji. Dotyczy w zasadzie wszystkich ryzyk niewyłączonych w OWU. Wyłączenia zawsze występują, ale tu sprowadzają się do najbardziej podstawowych takich jak np. wojna, czynny udział w rozruchach, nadużycie alkoholu lub podobnie działających środków psychotropowych, eksperymentów medycznych itp.  Stanie się też tak wtedy, kiedy podczas wypadku prowadzący pojazd znajdował się w stanie po użyciu alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, nie posiadał uprawnień zezwalających na prowadzenie wybranego typu pojazdu. celowe popełnienie  przestępstwa

Zwracając uwagę na powyższe sam zdecyduj czy warto posiadać taką polisę ! 

Według mnie jest to niemal konieczne J  Zapraszam