Leasing

Leasing

 • :

Co to jest leasing?

Leasing to nic innego jak umowa cywilnoprawna między leasingodawcą (finansującym) a leasingobiorcą (korzystającym), która łączy w sobie elementy kredytu i dzierżawy. Podmiotem leasingu mogą być praktycznie wszystkie środki trwałe lub nieruchomości, z których można korzystać bez konieczności nabycia, tj. samochody, maszyny, linie produkcyjne, wyposażenie biura czy oprogramowania. Do zalet leasingu należą:

 • możliwość odliczenia podatku VAT (w przypadku przedsiębiorców)
 • leasing nie obniża zdolności kredytowej, bo nie jest traktowany jako zobowiązanie finansowe
 • nie wymaga zaangażowania kapitału własnego
 • zawieranie umowy leasingowej jest dużo prostsze niż w przypadku kredytu
 • wymagania gwarancyjne są stosunkowo niskie
 • leasing zwrotny daje możliwość uwolnienia pieniędzy zamrożonych w środki trwałe

 

Leasing operacyjny

Jednym z rodzajów leasingu jest leasing operacyjny, nazywany też leasingiem usługowym. Leasing operacyjny to umowa dwustronna, zawierana pomiędzy leasingobiorcą, a leasingodawcą, w której firma leasingowa przekazuje leasingobiorcy prawo do użytkowania przedmiotu umowy na określony czas. Wysoka popularność tej formy leasingu wynika z wielu korzyści finansowych dla leasingobiorcy – decyduje się na nią nawet do 80% przedsiębiorców korzystających z leasingu. Co można zyskać?

 • zachowanie pełnej płynności finansowej przedsiębiorcy
 • brak konieczności uiszczania w całości podatku VAT – jego płatność jest rozłożona na raty
 • możliwość uzyskania optymalizacji podatkowej i obniżenia podstawy opodatkowania
 • brak konieczności wykupienia przedmiotu umowy leasingowej po jej zakończeniu – zawsze można zwrócić przedmiot bez konsekwencji do firmy leasingowej
 • kosztami uzyskania przychodu korzystającego z przedmiotu umowy są miesięczne raty leasingowe
 • do kosztów uzyskania przychodu można również zaliczyć opłatę wstępną (opłata ta może być ujęta jednorazowo)

W przypadku leasingu operacyjnego przedmiot umowy pozostaje własnością leasingodawcy i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. W Polsce najczęstszym przedmiotem umowy leasingu operacyjnego jest samochód osobowy.

 

 

Leasing finansowy

Leasing finansowy jest mniej popularną formą leasingu, ale podobnie jak leasing operacyjny, przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorców. Jedną z jego najważniejszych zasad jest przeniesienie prawa własności na leasingobiorcę (przedmiot leasingu wprowadzany jest do środków trwałych, a spłata ostatniej raty sprawia, że automatycznie staje się on własnością leasingobiorcy). Amortyzacja leży po stronie leasingobiorcy, a sam czas trwania umowy leasingowej jest najczęściej rozbity do przyjętego okresu amortyzacji. Co istotne, w przypadku leasingu finansowego, cała wartość VAT opłacana jest na początku trwania umowy leasingowej (w przypadku samochodów osobowych 50% VAT). Kto zatem skorzysta z tej formy umowy leasingowej? Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla firm nie będących płatnikami VAT (przedsiębiorstwa działające np. w branży medycznej) albo dla dużych przedsiębiorstw, które inwestują np. w linie produkcyjne lub w środki trwałe.

 

Najem długoterminowy

W sensie pojęcia prawnego i podatkowego umowa najmu długoterminowego jest leasingiem operacyjnym. W przypadku wynajmu długoterminowego samochód użytkowany jest przez czas trwania umowy, a na koniec zwracany jest leasingodawcy, który zajmuje się jego sprzedażą (nie jest spłacany kapitał, a jedynie użytkowanie i utrata wartości podmiotu leasingu). Podstawowe cechy, charakterystyczne dla najmu długoterminowego to:

 • auto nabywane jest bez wkładu własnego lub z minimalnym wkładem własnym, częstym warunkiem zawarcia umowy jest pierwsza wpłata na poziomie 5-10% wartości
 • umowa trwa od 2 do 5 lat i zakłada z góry ustalony roczny limit kilometrów
 • finansowanie odbywa się przez umowę leasingu operacyjnego
 • do umowy leasingu dołączona jest umowa serwisowa (warianty serwisowe mogą zawierać: przeglądy okresowe, części i czynności eksploatacyjne, naprawy mechaniczne wynikające z czynników wewnętrznych pojazdu)
 • wykup jest wysoki
 • jeśli przekroczony zostanie limit założonych kilometrów, każdy dodatkowy kilometr opłacany jest określoną w umowie stawką
 • wszelkie odliczenia podatkowe dokonywane są identycznie, jak w leasingu operacyjnym

Potrzebujesz oferty na dobry leasing samochodowy, leasing sprzętu medycznego lub sprzętu IT? Dobre oferty leasingu konsumenckiego dla Aktywum to podstawa udanej współpracy. Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy, zostaw nam swój numer w formularzu poniżej lub odwiedź najbliższą placówkę Aktywum. Zapraszamy.