Zdolność Kredytowa

Zdolność Kredytowa

Zdolność kredytowa to ocena wiarygodności finansowej. Mówiąc prościej jest to nic innego jak zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Banki muszą sprawdzić, czy osoba starająca się o kredyt będzie w stanie go spłacić wraz z odsetkami.

Co kształtuje naszą zdolność kredytową?

Przede wszystkim:

wysokość dochodów – im wyższe, tym lepiej, a ich źródło powinno być stabilne, więc najlepiej jak posiadamy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

ilość i kwota regularnych zobowiązań. Mowa jest tutaj m.in. o opłatach za czynsz, media itp. Istotna będzie tu kwota, która przypada na jedną osobę w gospodarstwie domowym.

historia spłaty kredytów i pożyczek. Brana jest pod uwagę obecna

suma zadłużenia ze spłacanych kredytów, pożyczek, kart kredytowych, dostępne limity, poręczone kredyty.

Ważne są również:

wiek klienta, stan cywilny, liczba członków rodziny na utrzymaniu, status mieszkaniowy, staż pracy, wykonywany zawód

Podsumowując, bank porównuje nasze przychody i wydatki w skali miesiąca, aby stwierdzić czy zostają nam jakieś nadwyżki, które mogą posłużyć do spłaty nowego kredytu.

Jeśli planują państwo zaciągnięcie kredytu, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Pomożemy wyliczyć zdolność, dobierzemy ratę dopasowaną do Państwa możliwości i przede wszystkim znajdziemy najkorzystniejszą ofertę.

502 863 458

507 858 543