Zwrot prowizji bankowej – na czym to właściwie  polega?

Zwrot prowizji bankowej – na czym to właściwie polega?

Nadpłata kredytu to bez wątpienia bardzo rozsądny krok. Pozwala przede wszystkim na obniżenie kosztów związanych ze spłatą zobowiązania. Im szybciej kredytobiorca upora się z zadłużeniem, tym tańsze okaże się ono w ostatecznym rozrachunku: Oszczędności będą wynikały przede wszystkim ze zwolnienia z obowiązku regulowania marży na rzecz banku oraz dodatkowych ubezpieczeń. Wątpliwości wielu klientów, którzy spłacili przed terminem kredyt konsumencki, budziły jednak opłaty, które zostały uiszczone wcześniej, w tym przede wszystkim prowizji. Z pomocą przyszedł im jednak wyrok TSUE, który jednoznacznie określił, że w takim przypadku kredytobiorcy powinni oczekiwać zwrotu prowizji bankowej.

Każdy kredyt wiąże się z koniecznością spłacania – obok części kapitałowej – również innych opłat na rzecz instytucji udzielającej środków. Wcześniejsza spłata pozwala przy tym na uzyskanie oszczędności wynikających z uregulowania zobowiązania. Kredytobiorca przede wszystkim oszczędza na oprocentowaniu kredytu, a więc również na marży banku, wchodzącej w skład części odsetkowej raty. Nieco inaczej kwestia ta prezentuje się w przypadku opłat, które należy uregulować z góry. Prowizja, zwykle pobierana bezpośrednio po udzieleniu kredytu, często stanowi istotne obciążenie z tego tytułu.

Co ważne: aktualne prawo umożliwia uzyskanie częściowego zwrotu prowizji bankowej w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania. 

klient ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu oraz uzyskania dzięki temu sprawiedliwego obniżenia wszystkich kosztów kredytu, także tych, które zostały uregulowane wcześniej. W związku z tym konsumenci, którzy spłacili kredyt przed harmonogramem spłaty, mają prawo do ubiegania się o częściowy zwrot prowizji banku. Wcześniej taka interpretacja była jednak odrzucana przez część instytucji, które utrzymywały, że obniżenie kosztów kredytu nie dotyczy opłat, które zostały pobrane wcześniej.

To tylko informacja abyście wiedzieli jak to działa, nie musicie znać art. prawnych aby ubiegać się o zwrot – my zrobimy wszystko za Was !

                                                                                                                                      Zapraszamy !  Zespół Aktywum